Loading...
Maatutkamenetelmä2017-08-15T08:21:53+03:00

Maatutkamenetelmä on laajasti geologisissa ja infrastruktuuri tutkimuksissa hyödynnetty sähkömagneettinen tutkimusmenetelmä. Menetelmä mahdollistaa maan, kallion ja eri infrarakenteiden pinnan alaisen tarkastelun pintaa rikkomatta. Menetelmä perustuu maatutka-antennin lähettämän signaalin ja väliaineen vuorovaikutukseen. Mittauslinjalla tasaisin välein lähetetyn pulssin heijastuessa takasin maatutka-antenniin, muodostuu maatutkaprofiili, jota tarkastelemalla voidaan väliaineeseen tunkeutumatta arvioida väliaineessa tapahtuvia muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi maalajin muutos, maa-aineksen väliaineen muutos, vesipitoisuuden muutos, kallion rajapinta sekä kallion ruhjeisuus ja rakoilu. Soveltamiskohteita on paljon, osa on vielä keksimättäkin.

Maatutkakalusto koostuu keskusyksiköstä, antennista, mittapyörästä ja tarvittavista kaapeleista. Kaluston ja mittauskäytännön puolesta mittaus voidaan suorittaa yhden henkilön operoimana, mutta työturvallisuuden huomioiden operoimme yleensä kahden hengen ryhmässä. Mittauksia voidaan suorittaa liikuttamalla antennia joko käsin tai perässä vetäen jalan, hiihtäen, moottorikelkalla, mönkijällä tai autolla.

Tutkimussyvyyteen vaikuttaa maatutka-antennin keskitaajuus sekä mitattavan väliaineen sähköiset ominaisuudet. Maatutka-antenni valitaan tutkimuskohtaisesti valikoimasta, joka kattaa taajuusvälin 50 MHz:stä 2,6 GHz:iin. Korkeilla antennitaajuuksilla tutkimussyvyydet ovat alle metrin ja matalilla antennitaajuuksilla jopa kymmeniä metrejä.

Tutkimusaineiston kertymistä voidaan tarkkailla jo mittauksen aikana, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen pinnanalaisen kohteiden paikantamisen jo työmaalla. Mittausaineisto tallentuu myös keskusyksikön muistiin, josta se tarpeen mukaan siirretään tietokoneelle huolellista käsittelyä ja tarkastelua varten. Mittausaineiston käsittely, tulkinta ja tuloskuvien laatiminen tapahtuu tehtävään erikoistuneella ohjelmistolla.

Yleisin asiakkaan saama lopputuote tutkimusprojektista on maatutkaprofiili tulkintoineen. Profiilista voidaan todeta havaitut kohteet ja rajapinnat sekä niiden syvyydet. Tulos voidaan tarvittaessa sitoa mittauslinjapituuteen tai paikkatietoon asiakkaan tarpeiden mukaan.